Posted by : Ana-chemistry Chủ Nhật, ngày 21 tháng 3 năm 2010

I. Trước hết cần phải tìm những trang web của các công ty bán máy xúc máy cẩu. Các công này thường là các công ty môi giới.Sau đó tìm loại máy mà bạn cần mua. Ở Việt Nam các công ty xây dựng thường mua những loại máy sau đây:
Dong may HITACHI
EX120-5
EX200-5
EX220-3
EX300-1
EX300-5
EX300LC-3C
EX310LCH-3C
EX400-1
EX400-5
EX100-3C
EX100WD
EX100WD-3
EX125WD-5
EX225USR
ZX125WD

UH07-7
UH09-7

FH150W-3

PC120-3
PC200-3
PC200-6
PC200LC-3
PC210LC-7
PC300-6
PC350-6

Bulldozer:
D40P-3
D41P-3
D41P-5
D41P-6

Grader:
MG3H
GD31
II. Bạn xem trong stock list có loại máy mình cần mua hay không, rồi chuyển Enquiry, cách tốt nhất là gửi email, nhưng một số trang web đòi hỏi bạn phải đăng kí một tài khoản cá nhân, không vấn đề gì bạn hãy đăng kí một tài khoản.
III. Sau khi hai bên thỏa thuận giá cả xong bên bán sẽ gửi cho bạn Proform invoice(hóa đơn quán chiều)
Thường có những loại giá sau đây:
Giá FOB(free on board): Giá chưa bao gồm bảo hiểm
Giá CIF(Cost insurance Freight): giá có bảo hiểm, và phí tàu
Giá EX-GO hay EX-YARD: Giá xuất xưởng
Tiếp đến bạn hãy thảo một hợp đồng, gửi cho bên bán xem trước xem có gì phải chỉnh sửa không, nếu không có vấn đề gì bạn có thể kí hợp đồng.
VI. Tiếp theo là thủ tục chuyển tiền, trong điều khoản thanh toán: có hai hình thức chủ yếu là T/T(telegraphic tranfer) và L/C(Letter of Credit)
V. Và đây là mẫu hợp đồngmẫu mở L/C ở ngân hàng nông nghiệp.
VI. Giấy tờ trình hải quan khi thông quan hang hoá
Khi nhập khẩu một máy đã đặt mua ở nước ngoài thủ tục cuối cùng là thông quan, các giấy tờ cần thiết bao gồm:
1. 6 giấy giới thiệu(có mẫu sẵn)
2. Tờ khai hàng hoá nhập khẩu(3,4 tờ có mẫu sẵn)
3. Bill of lading(1 bản gôc+ 3 bản copy)
4. Packing list(1 bản gôc+ 3 bản copy)
5. Commercial invoice(1 bản gôc+ 3 bản copy)
6. 4 tờ giấy đặt dọc kí tên trái,4 phải, và 4 giữa
4 tờ giấy đặt ngang kí tên giữa, 4 phải
7. Hợp đồng mua hàng.
8. Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh và đăng kí thuế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Kết thúc giao dịch
Xem thêm
Vận đơn (Bill of Lading - (B/L) và các vấn đề liên quan

Như các bạn đã biết B/L có một vai trò rất quan trọng trong việc thanh toán quốc tế. vậy cụ thể quy định về B/L trong thanh toán quốc tế như thế nào? Mình xin giới thiệu một số điểm cơ bản sau:

Trừ khi có sự quy định khác trong Tín dụng, nếu một tín dụng yêu cầumột vận tải đơn từ cảng tới cảng, các Ngân hàng sẽ chấp nhận một chứngtừ dù được gọi tên như thế nào, mà:

1. Bộ đầy đủ các bản gốc:
Điều khoản 23 UCP về chứng từ vận tải phải quy định số lượng các bản gốc phát hành. Các chứng từ vận tải có ghi chú "bản gốc thứ nhất" (Original), "bản gốc thứ hai" (Duplicate), "bản gốc thứ ba" (triplicate), "bản gốc thứ nhất", "bản gốc thứ hai như nhau", "bản gốc thứ ba như nhau" v.v.... hoặc các ghi chú tương tự đều là bản gốc. B/L không nhất thiết là phải có chữ "Original" mới được chấp nhận như là bản gốc.

2. Ký vận đơn:
Trên bề mặt của vận đơn ghi rõ tên của người chuyên chở và đã ký tên hoặc được chứng thực
* Bởi người chuyên chở hoặc người đại lý đích danh hoặc đại diện của người chuyên chở.
* Bởi thuyền trưởng hoặc một người đại lý đích danh hoặc đại diện của thuyền trưởng.
Bất cứ chữ ký hay chứng thực nào của người chuyên chở hoặc thuyền trưởng phải được nhận biết họ đích thực là người chuyên chở hoặc thuyền trưởng. Tuỳ từng trường hợp một người đại lý ký tên hoặc chứng thực cho người chuyên chở hoặc thuyền trưởng cũng phải ghi rõ tên và năng lực của họ, người chuyên chở hoặc thuyền trưởng mà người đại lý thay mặt để hành động.
Nếu L/C quy định "Vận đơn của người giao nhận mà không cần phải thể hiện anh ta là người chuyên chở hay đại lý của người chuyên chở đích danh. Cũng không cần thiết phải nêu tên người chuyên chở.

3. Ghi chú đã bốc hàng:
Việc bốc hàng lên tàu hoặc giao hàng lên một con tàu đích danh có thể được chỉ ra bằng từ ngữ đã được in từ trước trên mặt vận tải đơn rằng hàng đã được bốc xong lên tàu hoặc giao trên một con tàu đích danh. Trường hợp này, ngày phát hành vận tải đơn được coi là ngày bốc hàng lên tàu và là ngày giao hàng.
Trong tất cả các trường hợp khác, bốc hàng lên một con tàu đích danh phải được chứng minh rằng sự ghi nhận trên vận tải đơn và ngaỳ ghi nhận bốc hàng được coi là ngày giao hàng.
Nếu vận tải đơn có ghi "tàu dự kiến" hoặc những từ tương tự có liên quan đến người chuyên chở, việc bốc hàng lên tàu trên con tàu đích danh phải được ghi chú trên vận tải đơn, ngoài việc ghi rõ ngày mà hàng hoá đã được bốc lên tàu còn phải ghi tên của con tàu đó, thậm chí cả ngay khi hàng hoá đã được bốc lên một con tàu gọi là "con tàu dự định".
Nếu vận tải đơn nơi nhận hàng hoặc nơi nhận hàng để gửi khác với cảng bốc hàng việc ghi chú hàng đã bốc lên tàu cũng phải ghi rõ cảng bốc qui định trên Tín dụng và tên tàu nhận hàng, thậm chí ngay cả khi hàng hoá đã được bốc xong trên con tàu được ghi tên trên vận tải đơn. Điều khoản này cũng được áp dụng ngay cả khi trên vận tải đơn đã in trước chữ hàng đã bốc xong lên tàu.

4. Cảng bốc hàng và dỡ hàng:
* Một khi cảng bốc hàng chỉ định theo yêu cầu của L/C phải thể hiện ở ô cảng bốc hàng trên B/L, thì có thể nó lại được ghi vào ô "Nơi nhận hàng" hoặc tương tự nếu biết rõ ràng là hàng hóa đã được vận chuyển từ nơi nhận hàng đó bằng tàu biển và với điều kiện là có ghi chú chứng minh rằng hàng hóa đã được bốc lên tàu tại cảng quy định ở "Nơi nhận hàng" hoặc tương tự.
* Một khi cảng dỡ hàng chỉ định theo yêu cầu của L/C phải thể hiện ở ô cảng bốc hàng trên B/L, thì có thể nó lại được ghi vào ô "Nơi đến cuối cùng" hoặc tương tự nếu biết rõ ràng là hàng hóa đã được vận chuyển đến nơi đến cuối cùng bằng tàu biển và với điều kiện là có ghi chú chứng minh rằng cảng dỡ hàng là cảng quy định ở "Nơi đến cuối cùng" hoặc tương tự.giao nhận hoặc kho CFS được ghi là nơi nhận hàng và nơi đó trùng với cảng bôc hàng chỉ ssinhj thì những nơi này được coi là như nhau, và do đó việc quy định cảng bốc hàng và têu tàu ở trong ghi chú về hàng đã bốc lên tàu là không cần thiết.
* Nếu L/C quy định 1 khu vực địa lý hoặc 1 loạt cảng bố và cảng dỡ thì B/L phải ghi cảng bốc và dỡ thực tế và các cảng này phải nằm trong khu vực địa lý hoặc các cảng đã nêu ở trên.

5. Người nhận hàng, bên ra lệnh, người gửi hàng và ký hận, bên thông báo:
* Nếu 1 L/C yêu cầu 1 B/L ghi hàng hóa được giao cho 1 bên đích danh mà không phải "theo lệnh (to order)" hoặc "theo lệnh của (to order of)" thì B/L không được ghi từ " theo lệnh" hoặc " theo lệnh của" truước tên bên đích danh đó. Tương tự như vậy nếu L/C yêu cầu hàng hóa giao "theo lệnh" hoặc "theo lệnh của" một bên đích danh thì B/L không được ghi hàng hóa giao trực tiếp cho bên đích danh.
* Nếu B/L được phát hành theo lệnh của người gửi hàng thì nó phải được ký hậu bởi người gửi hàng. Việc ký hậu thể hieenjlaf vì hay là thay mặt nguwowig gửi hàng có thể chấp nhận.
* Nếu L/C không quy định là thông báo cho ai thì ô đó trên B/L có thể để trống hoặc có thể điền vào bất cứ cách nào.

6. Chuyển tải hàng hóa:
Chuyển tải có nghĩa là dỡ hàng xuống và bốc dỡ hàng từ con tàu này sang con tàu khác từ một hành trình vận tải biển từ cảng bốc tới cảng dỡ hàng quy định trong Tín dụng.
Trừ khi các điều kiện ghi trong Tín dụng cấm chuyển tải, các Ngân hàng sẽ chấp nhận các vận tải đơn có ghi hàng hoá sẽ được chuyển tải, miễn là toàn bộ hành trình chuyên chở đường biển chỉ dùng cùng một vận tải đơn.Ngay cả khi Tín dụng cấm chuyển tải, các Ngân hàng sẽ chấp nhận một vận tải đơn, trên đó:
* Có ghi là sẽ chuyển tải chừng nào mà những hàng hoá liên quan được chuyên chở bằng contenơ, các moóc và/hoặc các sà lan LASH đã ghi trên vận tải đơn, miễn là toàn bộ hành trình đường biển chỉ dùng cùng một vận tải đơn mà thôi.
Và/hoặc
* Có ghi điều khoản người chuyên chở bảo lưu quyền chuyển tải.

7. B/L hoàn hảo:
Các điều khoản ghi chú trên B/L tuyên bố một cách rõ ràng về tình trạng khuyết tật của hàng hóa và/hoặc của bao bì là không thể chấp nhận. Các điều khoản hoặc ghi chú trên B/L không tuyên bố rõ ràng về tình trạng khuyết tật của hàng hóa và/hoặc của bao bì thì không coi là có sai biệt. Từ hoàn hảo không nhất thiết phải thể hiện trên B/L cho dù L/C có thể yêu cầu . Nếu từ hoàn hảo xuất hiện trên B/L và được xóa đi thì B/L sẽ không được coi là không hoàn hảo hay không sạch trừ khi B/L có điều khoản hoặc ghi chú là hàng hóa hoặc bao bì có khuyết điểm.

8. Mô tả hàng hóa:
Mô tả hàng hóa trên bill có thể thể hiện một cách chung chung không mâu thuẫn với mô tả trong L/C.

9. Các sửa chữa và thay đổi:
Những sửa chữa và thay đổi trên B/L phải được xác nhận. Những xác nhận như thế phải được thể hiện là so người chuyên chở, thuyền trưởng hoặc bất kỳ người đại lý nào của họ thực hiện
Các bản sao lưu không lưu thông được của B/L không cần phải có chữ ký hoặc xác nhận bất cứ những thay đổi hoặc sửa chữa nào có thể đã dược thực hiện trên bản gốc.

10. Cước phí và phụ phí:
* Nếu L/C yêu cầu B/L phải ghi rõ cước phí PP hay CC thì B/L phải ghi chú cho phù hợp.
* Những người yêu cầu và các ngân hàng phát hành phải ghi rõ ràng các yêu cầu của các chứng từ để thể hiện là cước phí trả trước hay trả sau.
* Nếu L/C quy định không chấp nhận các phụ phí thì B/L không được thể hiện là phụ phí đã hoặc sẽ có.Việc thể hiện như vậy có thể nói một cách rõ ràng về phụ phí hoặc có thể sử dụng các thuật ngữ mà đề cập các chi phí gắn liền với việc xếp dỡ hàng hóa như: Miễn xếp(FI), miễn dỡ(FO), miễn xếp dỡ(FIO), miễn xếp dỡ và sắp xếp(FIOS).

11. Hàng hóa được cấp nhiều B/L:
Nếu B/l ghi là trong một cont được vận chuyển theo B/L đó cộng với một hoặc nhiều B/L khác hoặc các từ có ý nghĩa tương tự, điều này có nghĩa là toàn bộ cont sẽ phải được giao cho ng nhận hàng và do đó tất cả B/L liên quan đến cont đó phải được xuất trình để được giải tỏa cont. Một B/L như thế không dược chấp nhận, trừ khi tất cả đc xuất trình theo cùng một L/C.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Popular Post

Blogger templates

Sample Text

Sample text

Sample Text

every machines

EX120 EX200-5 EX220-3 EX300-1 EX300-5 EX300LC-3C EX310LCH-3C EX400-1 EX400-5 EX100-3C EX100WD EX100WD-3 EX125WD-5 EX225USR ZX125WD UH07-7 UH09-7 FH150W-3 PC120-3 PC200-3 PC200-6 PC200LC-3 PC210LC-7 PC300-6 PC350-6 PW100-3A Bulldozer: D40P-3 D41P-3 D41P-5 D41P-6 Grader: MG3H GD31 KD7610 S2 R2S Asphalt Finisher MF60B Mẫu hợp đồng Video cac loai may xuc
In english IN ENGLISH mayui may ui may xuc excavators bulldozers Forklift used excavators Used construction machines Used bulldozers europe used construction machine excavator handbook auctions construction machines máy phát điện may rai nhua duong asphalt finisher used Road equipments Máy ủi bánh xích Used Heavy Equipments Used excavators for sale, Used bulldozers for sale, construction equipment

Hitstats.com

Máy công trình

Máy ủi Máy xúc Máy cẩu Xe lu Máy rải nhựa đường

may cong trinh

Livsmedel. Cung cấp bởi Blogger.

Social Icons

Followers

Tìm trên mayui.blogspot.com

Đang tải...

Featured Posts

- Copyright © Máy ủi -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -